За Нас

За Нас

“СЖИ Груп” ЕООД

Основана през 2000 г. с предмет на дейност обхващащ производството на висококачествени газирани и негазирани напитки. С течение на времето “СЖИ Груп” утвърждява позицията си на пазара като лидер сред отстаналите производители и продължава развитието си като разширява портфолиото си с нови по-качествени продукти.

През 2012 г. към портфолиото си “СЖИ Груп” добавя и бутилирането на вода “Aqua Viva”. Като заедно с това се изгражда и концепцията за рециклиране и опазване на околната среда, насочвайки се внимание към осигуряването на разливни инсталации (диспенсъри) за топла и студена вода на домове и офиси и зареждането им с удобни 19-литрови бутилки за многократно ползване.

Нашата мисия

Да предлагаме на нашите клиенти висококачествени и чисти продукти, впосредством непрекъснато подобряване на технологията за филтрация на водата и редовните проби насуровините.

А начинът по който постигаме това е чрез цялостен контрол над качеството на водата. За това всеки месец извършваме десетки проби в различни лаборатории в цялата страна, за да проверим нивата на над 100 елемента.

Но преди да стигне до лабораторията

Водата от всяка една бутилка Aqua Viva” преминава през 6 етапа:

  • Механичен филтър
  • Активен въглен – премахва органичните замърсители и дехлорира
  • Микронен филтър с фармацевтично качество за премахване на други замърсители
  • Система за обратна осмоза – филтрация с високо налягане за премахване на примеси, минерали, сол и атомите на тежките елементи
  • Ултравиолетова светлина – премахва 99,99% от микро организмите
  • Озониране – инфузиране с озон за естествена стерилизация

А като допълнителни мерки за сигурност целият процес се контролира строго с помощта на високо технологични сензори и камери.

Резултатът е безупречни проби на използваните материалите и напълно чиста вода.